Sau khi đặt cọc thuê ô tô thành công, quý khách hàng có thể liên hệ hủy hợp đồng theo đầu số hotline của công ty

Nếu quý khách thực sự muốn hủy hợp đồng thì phải thực hiện càng sớm càng tốt vì chúng tôi sẽ hoàn trả tiền đặt cọc của quý khách tùy thuộc vào thời điểm nhận yêu cầu hủy hợp đồng.

Số tiền đặt cọc mà chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn được tính như sau:

– Trong vòng 1 giờ sau khi đặt cọc:

+ Phí hủy hợp đồng: 0% tiền cọc

+ Số tiền cọc hoàn trả: 100% tiền cọc

– Trong vòng 12 giờ sau khi đặt cọc:

+ Phí hủy hợp đồng: 30% tiền cọc

+ Số tiền cọc hoàn trả: 70% tiền cọc

– Trong vòng 24 giờ sau khi đặt cọc:

+ Phí hủy hợp đồng: 100% tiền cọc

+ Số tiền cọc hoàn trả: 0% tiền cọc

Trường hợp phát sinh Phí hủy hợp đồng sau khi đặt cọc, Chúng tôi sẽ trừ vào tiền đặt cọc của Quý khách hàng (và ngược lại, trường hợp không phân bố được xe theo thỏa thuận, Chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100% tiền cọc và tiền phí hủy hợp đồng được đền bù cho Quý khách trong 1 – 3 ngày làm việc).